Hotell Bogesund följer grundprinciperna enligt GDPR för att behandla personuppgifter

På Hotell Bogesund värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter som du lämnar till Hotell Bogesund via formulär på hemsidan sparas i information- och marknadsföringssyfte, exempelvis för att svara på offertförfrågningar, identifiera personer som bokar rum eller skicka ut nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden.

Behandling av personuppgifter

Hotell Bogesund samlar enbart in de uppgifter om fysiska personer som vi behöver. Personuppgifterna sparas fram till 24 månader efter inskickat formulär, och vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part. Personuppgifter sparas även vid bokning för syfte att kunna identifiera personer som bokar rum på Hotell Bogesund.

Samtycke och ändamål

Hotell Bogesund har samtycke till att vi behandlar någons personuppgifter och vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som de är avsedda för.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst ändra ditt samtycke genom att kontakta oss på info@hotellbogesund.se

Integritet och säkerhet

Hotell Bogesund kommer att behandla dina uppgifter med hög datateknisk säkerhet för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har även uppbyggda rutiner för hur behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Vid händelse av en incident

Vid eventuella intrång i våra IT-system har Hotell Bogesund tydliga rutiner för hur vi hanterar incidenten.

Om cookies

Hotell Bogesund använder sig av cookies för att förbättra vår webbplats och besökarens upplevelse. Om du vill läsa om våra cookies eller ändra ditt medgivande gällande cookies klicka här.